Ochrona Danych Osobowych - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE z 2016 r., L 119 poz. 1) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie z siedzibą ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów, tel./fax (044) 634-11-32, adres e-mail: sp4zelow@interia.pl.
  2. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: (044) 634-11-32 lub adresem e-mail: iodsp4@interia.pl.
  3. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie wdrożono dokument "Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Danych Osobowych" służący do przetwarzania danych osobowych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 11/2017/1018 z dn. 25.05.2018.
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań szkoły oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób.
  5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sieniewicza w Zelowie danych osobowych przysługuje prawo do dostępu treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2018 21:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Klewin
Ilość wyświetleń: 404
31 maja 2018 23:05 (Barbara Klewin ) - Zmiana treści zakładki.
31 maja 2018 23:03 (Barbara Klewin ) - Zmiana treści zakładki.
31 maja 2018 23:01 (Barbara Klewin ) - Zmiana treści zakładki.