Zamówienia Publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie "Zamówienia z wolnej ręki"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie "Zamówienia z wolnej ręki"

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

Dostawa artykułow żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

Znak sprawy: SP4.3601.5.2020 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dosta

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

Znak sprawy: SP4.3601.28.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Dost

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

Znak sprawy: SP4.3601.23.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usłu