Rada Pedagogiczna

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, ich prawa i obowiązki reguluje ustawa ,,Karta Nauczyciela" wraz z przepisami wykonawczymi do niej.
Nauczyciele odpowiedzialni są za:
1) prawidłową organizację i przebieg procesu dydaktycznego,
2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów pozostających pod ich opieką,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwój ich zdolności oraz zainteresowań,
4) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe i godne traktowanie ich,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
6) dbałość o pomoce dydaktyczne i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
7) respektowanie Regulaminu Uczniowskiego w zakresie nagród i kar.

Skład

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Iwona Bednarek

Język angielski

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Mirosława Jachymek

Odział Przedszkolny, świetlica

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Ewa Jadwiszczak

Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Anna Krajda

Plastyka, Muzyka, Zaj.rew.

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Izabela Król

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Cezary Kuligowski

Wych.fizyczne, Edukacja informatyczna

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Jadwiga Marks

Matematyka

Pedagog

Informacje

Pedagog - Justyna Mosińska

Pedagog, biblioteka, Zaj.kor.-komp.

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Teresa Nowakowska

Edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Maria Poborska

Zajęcia komputerowe, Technika

Nauczyciel religii

Informacje

Nauczyciel religii - Małgorzata Poterała

Religia

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Ewa Siedziako

Język polski, Historia

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Grażyna Stachowiak

Przyroda, Zaj.rew.wych., Biologia, w.d.ż

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Katarzyna Sztanka

Język niemiecki, Religia, w.d.ż

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Ewa Śpiewak

Edukacja wczesnoszkolna, Zaj.rew.wych.

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Mariola Turczyńska

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Dorota Wędzik

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Gabriela Malinowska

Język polski

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Grzegorz Wrociński

Przyroda, Geografia, Historia

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Małgorzata Dylewicz

Biologia

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Łukasz Maciejewski

Muzyka

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Małgorzata Makowska-Krawczyk

Chemia

Nauczyciel religii

Informacje

Nauczyciel religii - Mariola Piotrowska

Religia

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Karolina Kazimierczak

Edukacja wczesnoszkolna, Świetlica, Zaj.rew.wych.

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Katarzyna Karbowniczak

Język angielski

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Aneta Morzyńska

Świetlica

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Daniela Sowiak

Fizyka

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Anna Wąsek

Zaj.rew.wych.

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Katarzyna Kamińska-Hofman

Język polski, Historia, Rewalidacja

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Jolanta Marynowska

Wychowanie fizyczne, Świetlica

Nauczyciel

Informacje

Nauczyciel - Maria Stępień

Matematyka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2016 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Klewin
Ilość wyświetleń: 1363
17 lutego 2020 19:19 (Karolina Kazimierczak) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
17 lutego 2020 19:18 (Karolina Kazimierczak) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
17 lutego 2020 19:16 (Karolina Kazimierczak) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.