Rada Pedagogiczna

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, ich prawa i obowiązki reguluje ustawa ,,Karta Nauczyciela" wraz z przepisami wykonawczymi do niej.
Nauczyciele odpowiedzialni są za:
1) prawidłową organizację i przebieg procesu dydaktycznego,
2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów pozostających pod ich opieką,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwój ich zdolności oraz zainteresowań,
4) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe i godne traktowanie ich,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
6) dbałość o pomoce dydaktyczne i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
7) respektowanie Regulaminu Uczniowskiego w zakresie nagród i kar.

Skład

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel religii

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel religii

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2016 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Klewin
Ilość wyświetleń: 725
28 września 2016 20:28 (Barbara Klewin ) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
28 września 2016 20:28 (Barbara Klewin ) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
28 września 2016 20:26 (Barbara Klewin ) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.