Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Szkoła Podstawowa nr 4 jest jednostką organizacyjną  gminy Zelów i nie posiada osobowości prawnej.

Szkoła jest jednostką budżetową korzystającą ze scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, którą wykonuje Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zelów.

Mienie szkoły stanowi własność gminy Zelów.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 4 działalności statutowej.

 Zasoby szkoły

 W budynku szkoły znajduję się :

 • 11 sal dydaktycznych ,
 • pracownia informatyczna z 26 komputerami z dostępem do sieci Internet,
 • ekopracownia  z tablicą interaktywną,
 • świetlica szkolna ,
 • stołówka szkolna,
 • sala gimnastyczna z szatniami,
 • salka do gimnastyki korekcyjnej,
 • biblioteka z dostępem do Internetu,
 • pomieszczenia biurowe / sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarski/,

Szkoła posiada również:

 • plac zabaw „Radosna szkoła,”
 • ogródek dydaktyczny,
 • plac do nauki jazdy na rowerze,

 

W otoczeniu szkoły znajduje się nowoczesny kompleks sportowy „Orlik”:

 • boisko do piłki nożnej,
 • kort tenisowy,
 • boisko do piłki koszykowej oraz siatkówki,

Majątek szkoły

Wartość majątku: 5 075 836,53 pln, w tym środki trwałe – 4 547 137,62 pln

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2016 20:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Klewin
Ilość wyświetleń: 133
29 czerwca 2016 20:48 (Barbara Klewin ) - Zmiana treści zakładki.
29 czerwca 2016 20:40 (Barbara Klewin ) - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2016 20:59 (Barbara Klewin ) - Dodanie nowej zakładki.